អំពីរូបខ្មុំ   Leave a comment

  ដោយមានគោលដៅសំខាន់ៗ ៣​ចំនុច ទើបបានជាខ្ញុំបាទធ្វើការបង្កើត ប្លុកនេះឡើង៖

-ដើម្បីផ្តល់ជាធនធានសំរាប់សិស្សនិស្សិត និង អ្នកសិក្សារស្រាវជ្រាវពីវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា

-ដើម្បីជួយជំរុញលើការប្រើប្រាស់ភាសារជាតិ​ (ខ្មែរ) អោយកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយ

ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន​ (IT)នៅកម្ពុជា

-ដើម្បីបង្កើតនូវវប្បធម៌ចែករំលែក

ប្លុក http://Kimoeunvirak17.wordpress.com

គឺជាប្រភពនៃចំណេះទាក់ទងទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដោយមានការប្រមូលផ្តុំឯកសារទាក់ទងទៅនឹង​ សៀវភៅ,

កម្មវិធីកុំទ្យូរ ផ្សេងៗ,ឯកសារនានា និងការសិក្សារដោយខ្លួនឯងជាមួយ វីដេអូ ​និងឯកសារដ៏ទៃទៀតជាច្រើន…។

ប្លុក http://Kimoeunvirak17.wordpress.com មិនអាចដំណើរការបានឡើយ បើសិនជា

គ្មានការចូលរួមចំណែកពីប្រិយ៍មិត្ត។ហើយខ្ញុំបាទ រង់ចាំនូវការចូលរួមចំណែកពី

អ្នកទស្សនា ប្លុកនេះជានិច្ច។

ប្រសិនបើលោកអ្នក រឹក៏ ប្រិយ៍មិត្ត មានអត្ថបទល្អៗ ដែលចង់ចែករំលែកដល់សិស្ស និស្សិត រឹក៏ដល់អ្នកដ៏ទៃនោះ

ដើម្បីបានជាចំណេះដឹង ក្នុងការចូលរួមផ្តល់បទ

ពិសោធន៍ ដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ជួយអភិវឌ្ឈន៍វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន នៅកម្ពុជានោះ

សូមមេត្តាផ្ញើរឯកសារទាំងនោះមកកាន់អាស័យដ្ឋាន សារអេឡិចត្រូនិច

(E-mail) Kimoeunvirak@gmail.com ។ខ្ញុំបាទនឹងដាក់វាចូល

ប្លុកនេះដោយរក្សាភាពដើមទាំងស្រុងរបស់

លោកអ្នក។

    ​​​​​​​​​​​​​​  ប្រវត្តិរូបសងេ្វប

NAME: KIM OEUN VIRAK

SEX: M      ID: PP27462

DOB: 17/06/1990

ឯកទេស:​ ពត៌មានវិទ្យា


Posted 2011/08/27 by kimoeunvirak17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s